S námi můžete zvýšit svůj přínos pro společnost

Chcete šetřit s Kolibříkem?

3 důvody proč byste měli odebírat společensky prospěšnou energii. Díky této unikátní a jednoduché platformě ušetříte a navíc vytváříte dlouhodobě finanční profit pro Síť pro rodinu, z.s. a její podporu dlouhodobého rozvoje. Máme totiž společné poslání. Budovat společensky prospěšný byznys v oblasti energetiky. Každá spotřebovaná MWh vygeneruje 100 Kč právě na podporované projekty.

Spočítat úsporu Kdo je Kolibřík energie

Společensky prospěšný byznys

Smyslem projektu Energie rodiny je takzvaný společensky prospěšný byznys. Polovinu svého zisku Kolibřík vrací komunitám, které díky němu mohou růst a být ve svém oboru ještě významnější.

Kolik ušetříte

Proč energie?

Energetika patří mezi nejvýznamnější byznysový trh nejen v Česku. Právě proto je skvělou příležitostí pro vytváření společensky prospěšného byznysu. Klíčovou roli hrají spotřebované megawatthodiny domácností i firem.

Chci ušetřit a pomoci

Zelená energie

Kolibřík energie je sílou přírody, a proto členům komunit nabízíme takzvanou zelenou elektřinu, která je doplněna o záruky původu. Jde o elektřinu pocházející ze 100% obnovitelných zdrojů.

Více informací

Získáváme profit Síti pro rodinu

Hodnota a důležitost rodiny v Česku je klíčová pro nás všechny. Projekt Energie rodiny má ambiciózní cíl. Vytvořit finanční prostředky pro síť 260 mateřských center, která významně posilují hodnotu rodiny.

Více na webu
Rádi byste věděli

Jak to celé funguje?

Odběrem elektřiny a zemního plynu vaší domácnosti, nebo firmy od Kolibříka šetříte své náklady a z každé spotřebované megawatty půjde 100Kč do Sítě pro rodinu, která rozdělí finance konkrétně 40% přímo pro mateřské centrum, 30% na tvorbu Síťového fondu pro případy nouzových situací a dalších 30% na rozvoj Festivalu rodiny, který profesionálně podpoří promování a koordinaci festivalu, na které se podílejí i samotná mateřská centra.

Společně tvoříme dokonalý koloběh.

Vytváříme projekt

Dodavatel Kolibřík Energie a.s. společně se Sítí pro rodinu, z.s. vytvořili tento projekt právě proto, aby naplnili krásnou ideu společensky prospěšného byznysu. A vy máte nyní jedinečnou příležitost se zapojit.

Více v rozhovoru

Vše 100% online

Připravte si Vaše roční vyúčtování a smlouvu za elektřinu a plyn, spočítejte si úsporu a podle návodu vyplňte online registrační formulář. Na konci formuláře elektronicky podepíšete Dohodu o zastupování a spustí se proces automatizovaného zpracování.

Podívejte se na návod

Zpracování

Celý proces komunikace s Vaším stávajícím dodavatelem zajistí administrátor Občanům s.r.o., díky jehož perfektnímu klientskému servisu se nemusíte o nic starat. Pouze sledujete průběžné informace, které obdržíte do e-mailu.

Více o zpracování

Ušetříte a pomůžete

Dodávky od Kolibřík Energie a.s. budou zahájeny následující den, kdy vám končí smlouva u původního dodavatele a vše plynule naváže. Obavy ze změny dodavatele tedy mít nemusíte. Navíc od té doby, kdy se zapojíte, získává Síť pro rodinu 100 Kč z každé spotřebované megawatty.

Chci ušetřit a pomoci
Zajímá Vás

Jak to bude probíhat změna dodavatele?

Obavy mít nemusíte, dodávky od Kolibříka zahájíme přesně od data, které navazuje na ukončení Vaší stávající smlouvy.

Kompletní informace, jak bude probíhat změna dodavatele a zahájení dodávek energií naleznete zde.

Užijte si luxus moderního dodavatele

Zadejte svůj telefon nebo e-mail a my vás komfortně provedeme přechodem ke Kolibříkovi.

Společnost Kolibřík Energie a.s., IČO: 27735001, se sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytnutí bezplatného poradenství, případně i pro další účely uvedené v informacích o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou k dispozici zde: Informace o zpracování osobních údajů.
Vaše zkušenosti mluví za nás Krajská koordinátorka Sítě pro rodinu

“Pro mě jako pro odběratele elektrické energie a plynu je super, že můžu udělat něco pro rozvoj svojí komunity, mohu ji podpořit. Nezastírám, že mojí první reakcí bylo překvapení. Nejsme na tuto formu financování ze soukromého sektoru zvyklí a tak různě polemizujeme, ale když se nad tím člověk více zamyslí, spolupráce s Kolibříkem energie je skvělá. Je tam přidaná hodnota v tom, že se společnost posune dál. Když nás oslovují sponzoři, vždycky nám nabídnou, že nakoupí hračky, protože to pěkně vypadá. Ale na výplaty a běžný provoz center se peníze těžko shánějí. Těšíme se, až se projekt rozjede a my budeme moci svá centra zvelebovat.”

Daria Čapková
Vaše zkušenosti mluví za nás Prezidentka Sítě pro rodinu

“Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu vytvářejí po celé České republice svépomocné komunity rodin, které se vzájemně podporují. Projekt Energie rodiny pomůže nejen rodinám samotným, ale zároveň rodiny pomohou udržitelnosti mateřských center.”

Rut Kolínská
Vaše zkušenosti mluví za nás Projektová manažerka Kolibříka energie

“Organizace jakou je právě Síť pro rodinu, z.s. má z mého pohledu velmi významnou roli pro společnost. Současný svět je velmi dynamický, zrychlený a vyžaduje mnohdy složité hledání rovnováhy mezi pracovním, rodinným a osobním životem. Všichni chceme být šťastní, o tom nikdo nepochybuje. A právě proto je důležité posilovat hodnotu rodiny. Projekt Energie rodiny vytváří finanční prostředky, díky kterým i Vy můžete poznat a čerpat výhod, které pro Česko tvoří právě tým paní Rút Kolínské. Společně můžeme budovat tu správnou pozici rodiny ve společnosti.”

Kateřina Vašků
Rádi byste dostali bližší informace?

Využijte možnosti individuální konzultace

Napište nám v chatu vpravo dole. Nebo se přihlašte na online prezentaci, kterou pro vás pravidelně připravujeme. Termíny Vám zašleme do e-mailu.