Podpořte projekt
Centrum pro rodinu Maják

Pomozte nám vybrat částku 60 000 Kč

Ke dni 27. 04. 2021 vybráno 0%

Rodinné centrum Maják nabízí rodinám z regionu Tanvaldska komplexní služby pro rodiny, prostor pro komunitní setkávání, pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství, podporuje sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytuje pomocnou ruku při řešení mnohých problémů v rodinách. Nabízí smysluplné naplnění volného času. V nabídce najdete pohybové, hudební, tvořivé, ale i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, které pomohou při výchově dětí, zvýší rodičovské kompetence a působí preventivně v oblastech, které rodinu ohrožují.

Cílem a posláním centra je podporovat rodinný život, posilovat rodinné vazby a jejich stabilitu, propagovat „zdravou“ rodinu.

Centrum vytváří programy pro rodiny s nejmenšími dětmi (0-3 roky), pro děti předškolního věku, dále pro děti školního věku a rovněž celé rodiny s dětmi i se staršími dětmi, prarodiči, kdy se snaží postihnout mezigenerační vazby. Standardní se stala problematika ekologické výchovy dětí a jejich rodin, svépomocná skupina, workshopy na podporu rodičovských kompetencí, programy na podporu rozvoje dětí ve všech oblastech, odborné programy zaměřené na rozvoj řeči malých dětí, na podporu výslovnosti, školní úspěšnosti a speciální stimulační program pro předškoláky Maxík a trénink jazykových dovedností dle D. B. Elkonina, doučování školáků, komunitní akce, letní příměstské tábory. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje RC Maják doprovázení pěstounských rodin, doprovázení ohrožených rodin, poskytuje odborné sociální poradenství, poradenství v oblastech, která rodiny ohrožují, vyhledává náhradní rodiče.

Děláme:

  1. zlepšujeme komunikaci v rodinách
  2. zajišťujeme aktivity, které umožní rodičům slaďovat pracovní a rodinný život
  3. podporujeme ekologickou výchovu dětí a rodin
  4. realizujeme odborné předškolní/školní vzdělávací programy, doučování žáků
  5. podporujeme zdravý rozvoj dětí a jejich výchovu
  6. poskytujeme poradenství v rodinné problematice
  7. podporujeme rodiny v rámci sociálně - právní ochrany dětí
  8. podporujeme mezigenerační vztahy
  9. komunitní práci s rodinami
  10. podporujeme občanský život


Máte další dotazy k našemu projektu? Pravidelně pořádáme online prezentace.
Napište nám do našeho kontaktního formuláře a dozvíte se víc!


Powered by Froala Editor