Podpořte projekt
Centrum pro rodinu Matáta

Pomozte nám vybrat částku 60 000 Kč

Ke dni 26. 04. 2021 vybráno 0%


Rodinné centrum MaTáTa je spolek komunitního charakteru působící v Brně v jeho okolí, a poskytující služby především pro rodiny s dětmi. Jeho nejsilnější stránkou je charakter a uzpůsobení pořádaných aktivit, které plně umožňují rodičům aktivity absolvovat spolu s dětmi, v jejich přítomnosti a s aktivním zapojováním všech členů rodiny. Centrum podporuje fungování rodiny jako kompaktního celku, ve kterém má každý člen své místo, prostor a zároveň jsou naplňovány i jeho individuální potřeby.

Spolek vznikl v roce 1998 jako bezpečný prostor, tehdy především pro matky s malými dětmi, které hledaly své místo v nové životní roli, potřebovaly pomoc a podporu v době časného mateřství a to především v případech, kdy pro ně nebyla dostupná klasická podporující péče širší rodiny. V době vzniku spolku obecně panoval akutní nedostatek míst, prostor a aktivit pro začínající rodiče, jejich děti a rodiče na rodičovské dovolené s dětmi vůbec. Za dobu působení spolku se přístup k prorodinným aktivitám změnil, jejich dnešní nabídka je velmi rozmanitá a naplňující. MaTáTa na tyto změny reaguje dle svých možností co nejlépe, a především stále v duchu hlavní myšlenky být moderním komunitním centrem pro celou rodinu.

Spolek si neklade za cíl konkurovat dnešním komerčním volnočasovým prostorům, které rodičům nabízí aktivity s "odpočinkem" od dětí, ale snaží se vycházet vstříc spíše aktuálním potřebám společného trávení času, povzbuzení v pozitivním přístupu k rodičovství a naplňovat moderní pojetí rodiny jako láskyplného, bezpečného, motivačního prostoru s prorůstovým potenciálem pro každého člena rodiny i společně. Centrum se dále snaží nabízet pomocnou ruku v případě, že se rodina potenciálně ocitá v situaci ohrožení, ať už v rámci patologických vztahů, sociálních či existenciálních problémů.

Řady aktivit centra se účastní celé rodiny, některé aktivity navštěvují vícegenerační skupiny - matky s dětmi a prarodiči. MaTáTa podporuje také aktivní zapojení otců - hlavní aktivitou v tomto směru je oslava Dne otců - pořádají tátové pro sebe a své děti.

Naše rodinné centrum nabízí následující aktivity:

1. vzdělávací a volnočasový program pro děti i rodiče,
2. program pro rodiny s vícerčaty
3. předporodní kurzy a aktivity pro těhotné,
4. poporodní péči,
5. vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, besedy - zvyšování kvalifikace na trhu práce, zájmové aktivity, zvyšování občanského a právního povědomí, podnikání a profesionalizace dovedností,
6. logopedii a semináře zaměřené na rozvoj a podporu komunikace,
7. poradenství v oblasti vztahů v rodině, krizové poradenství a osvětu ve spolužití se závislými osobami a s agresory, poradenství v obtížných rodinných situacích,
8. mimořádné akce regionálního charakteru,
9. aktivní podporu charitativních projektů - zapůjčování pomůcek zdarma, dílny, bazárky,
10. rodinné tvořivé dílny,
11. letní pobytové programy pro rodiny s dětmi,
12. příměstské tábory pro rodiče s dětmi,
13. sdílenou šicí dílnu pro rodiče i děti,
14. podporu drobného podnikání rodičů na RD - marketing, podpora, prostory (bio kosmetika, šití, ruční výroba, zdravé stravování),
15. možnost spolupráce na nových prorodinných projektech a seberealizace rodičů,
16. nově zřízené komunitní a informační centrum, jehož součástí je i charitativní komunitní obchod,
17. tkalcovské soutěže šátků na nošení dětí,
18. podpůrné skupinky kojení a kontaktního rodičovství,
19. kurzy se zaměřením na psychomotorický vývoj dětí,
20. podporu aktivního nošení dětí - šátkování a osvětu pro veřejnost (půjčování šátků a nosítek, ukázky a výuka úvazů, módní přehlídky, kalendáře, workshopy),
21. výuku angličtiny pro rodiče i děti,
22. zdravotní cvičení před a po porodu, zdravé pánevní dno, stop bolestem zad, jóga pro děti, tribal dance, pilates, cvičení prarodičů s dětmi,
23. workshopy zdravého stravování.

Bohužel, celý chod našeho centra nabourala nepříznivá epidemiologická situace a převážná většina aktivit nemůže probíhat, proto hledáme způsob jak přežít i v době s minimálními příjmy.

Činnost RC MaTáTa je z 80% zajištěna formou dobrovolnictví, na chodu a realizaci aktivit se podílí aktivní matky i otcové, za podpory a pomoci i širších rodinných příslušníků. V současné době se na chodu podílí cca 50 rodin.

Máte další dotazy k našemu projektu? Pravidelně pořádáme online prezentace.
Napište nám do našeho kontaktního formuláře a dozvíte se víc!Powered by Froala Editor