Podpořte projekt
Centrum pro rodinu Radka Kadaň

Pomozte nám vybrat částku 60 000 Kč

Ke dni 26. 04. 2021 vybráno 0%

KDO JSME

Mateřské centrum v Kadani je součástí neziskové organizace RADKA z.s., jejímž posláním je zlepšovat kvalitu života dětí i dospělých svými aktivitami, případně zaváděním služeb v regionu chybějících. Poskytujeme péči rozdělenou do několika oblastí - volný čas, vzdělávání a dobrovolnictví, pracujeme také s mládeží a rozvíjíme zahraniční spolupráci.

První z center spolku RADKA bylo právě Mateřské centrum. Vzniklo v roce 2003 díky několika maminkám na mateřské dovolené, kterým nebyla lhostejná nedostatečná nabídka místního vyžití. Od roku 2004 jsme členem Sítě pro rodinu.

Naším cílem bylo a je dodnes, umožnit smysluplné trávení volného času, setkávání rodičů s malými dětmi, a dále i větších dětí, mládeže, dospělých i seniorů a jejich seberealizace a občanská aktivita.

Často RADKA stála u zrodu nápadů, které se později staly součástí běžného života obyvatel našeho města a okolí a stále se rozvíjíme, přinášíme inspiraci, šíříme poznatky, podporujeme spolupráci. Postupně jsme se rozrostli do dalších center, prostorů i blízkého okolí.

Jsme skvělý pracovní tým, jedna velká rodina s klienty, komunita s návštěvníky a partnery. Praktickými příklady, autentickými prožitky a zkušenostmi měníme mezilidské vztahy, hodnoty společnosti, svět kolem nás.


KDE JSME

Provozovnu v Kadani máme v domě patřícím městu. V průběhu let jsme v ní vytvořili přívětivé prostředí uvnitř i venku, na našem zahradním hřišti.

V přízemí budovy se nachází dvě spojené místnosti do jedné prostorné herny s relaxačním koutem, tělocvična a tvořivá dílna. K dispozici jsou také dvě šatny a toalety, včetně dětských.

V dalších dvou patrech jsou 4 klubovny a několik kanceláří, také se sociálním zázemím.

V suterénu jsme vybudovali bazén s příslušenstvím pro plavání kojenců a batolat.

V roce 2017 jsme otevřeli dětskou skupinu - jesle v sousedním Klášterci nad Ohří a postupně v tomto prostoru v odpolední době zavádíme i další aktivity v rámci rodinného centra Klášterec.


CO, PROČ A PRO KOHO DĚLÁME

RADKA je tu pro všechny, kdo mají zájem.

Realizujeme aktivity od těhotných přes děti, mládež až po seniory i lidi s hendikepem. Sdílíme své radosti i starosti, propojujeme společenské vazby, jsme vhodným místem pro nové obyvatele k hledání přátel, i pro cizince k usnadnění integrace.

Těhotné maminky, které si přichází zacvičit, navázat přátelství s lidmi v obdobné životní etapě, sdílet své nové zkušenosti.

Rodiče s dětmi hned od 1. měsíce života navštěvují masáže kojenců, vaničkování, šátkovací a jiné skupiny. Rozmanité dopolední programy pro rodiče s dětmi přispívají k harmonickému rozvoji a společenskému kontaktu. Maminky si vyměňují své znalosti, získávají rady i pomoc od odborných lektorek. Tatínci či prarodiče využívají pestré vybavení k hraní.

Předškolkové děti u nás navazují první sociální vztahy, pohybují se v podnětném prostředí, posilují imunitu, učí se novým dovednostem. Mohou využít pravidelný program i zajímavé mimořádné akce..

Školkové děti absolvují zájmové kroužky v oblasti pohybové, vzdělávací, tvořivé až umělecké. Jsou vedeny zapálenými lektory, hravou formou, v malých skupinkách, podle individuálních potřeb.

Školáci prvního stupně si užívají doplňkové aktivity, navazují na ty předškolní. Účastní se příměstkých i pobytových táborů. Navštěvujeme je i ve školách s osvětovými besedami.

Nabízíme i krátkodobé hlídání dětí.

Jsme zřizovatel jeslí v Klášterci nad Ohří a Mateřské a základní školy ZAČÍT SPOLU v Kadani.

Mládež od 13 let se realizuje v Youth centru. Objevují neformální vzdělávání, zapojují se do občanské angažovanosti. Navazují kontakty v zahraničí.

Dospělí i senioři si plní své vlastní zájmy či cíle, stávají se dobrovolníky. Mohou si zacvičit, strávit kreativní podvečer, vyslechnout přednášku či pobesedovat nebo se naučit př. cizí jazyk.


AKTIVIZUJEME RODINY, MEZIGENERAČNÍ SOUŽITÍ I VEŘEJNÝ ŽIVOT - děláme akce typu karneval, stezka odvahy, zahradní slavnosti, pobyty s programem, i u moře. Pořádáme vzdělávací kurzy, svépomocné skupiny, workshopy, co-working. Otevíráme lidem oči, rozšiřujeme obzory.

Svou podporou pomáháte celé společnosti.

Přínos RADKY je vidět na každém kroku - děti jsou lépe připraveni na vstup do mateřské školy, rodiče se u nás učí, seberealizují, regenerují. Posilujeme občanskou odpovědnost a zájem o blízké okolí. Diskutujeme, pomáháme.

Na co využijeme získané finanční prostředky?

Inovace, obnova a udržitelnost všeho zmíněného stojí každoročně minimálně 7 milionů Kč. Služby poskytuje přes 40 lidí (cca 20 pracovních úvazků) a za všechny prostory zaplatíme cca 500 tisíc Kč ročně. Do činnosti se každý rok zapojuje kolem 70 dobrovolníků. Podpořte nás, ať my můžeme podporovat vás.


Máte další dotazy k našemu projektu? Pravidelně pořádáme online prezentace.
Napište nám do našeho kontaktního formuláře a dozvíte se víc!


Powered by Froala Editor