Podpořte projekt
Centrum pro rodinu Rákosníček v Děčíně

Pomozte nám vybrat částku 60 000 Kč

Ke dni 22. 04. 2021 vybráno 0%

Představení organizace

V Děčíně působíme od ledna 2008, jsme držitelé certifikátu Společnost přátelská rodině a členy Sítě pro rodinu.

U našeho zrodu byla myšlenka – Vytvořit přátelské místo pro rodiny ke vzájemnému setkávání a poznávání. Dnes máme tři různé provozovny, které slouží rodinám a naši činnost dělíme do několika oblastí.

Sportovní a mateřské centrum

Poskytujeme rodinám veřejný prostor pro sdílení, setkávání, předávání zkušeností. Zamezujeme sociální izolaci a preventivně působíme v oblasti sociálně – patologických jevů v rodině. Podporujeme u dětí rozvoj jejich přirozených dovedností, schopností a zapojujeme je do kolektivu vrstevníků za opory rodičů.

Pořádáme:

• Volno – časové programy pro rodiče s dětmi již od 6-ti týdnů života až do 4 let

• Volno – časové aktivity pro děti od 3 let

• Univerzita pro batolata – Ostrov objevů

• Příměstské tábory a nocování dětí

• Cvičení pro dospělé

• Jazykové kurzy

• Kulturní a zábavné akce pro celé rodiny – Závody kočárků, Skřítkiáda aneb den pro rodiny, Mikulášská akce – Hledá se Mikuláš

• Víkendové oslavy


Rodiče u nás najdou velkou zážitkovou tělocvičnu, která je určena zejména k volnému setkávání rodičů a pohybu dětí. Pravidelné programy probíhají ve třech vybavených tělocvičnách a také v jedné učebně.


Vzdělávání a poradenství

Zaměřujeme se na výuku a posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů, předcházení vzniku negativních jevů v rodině a na práci s rodinami v ohrožení. Naším cílem je komplexní podpora služeb pro rodiny, které mají zejména preventivní charakter.

Pořádáme:

• Škola rodičů

Jedná se o oblast, která je zaměřena na vzdělávání a tréninkové aktivity budoucích a stávajících rodičů, zejména s ohledem na věk dítěte. Nabízí různé kurzy, přehledně rozdělené podle věku dítěte - kurzy pro nastávající rodiče, pro rodiny s dětmi do 3 let věku dítěte, rodiny s předškolními dětmi, rodiny se školními dětmi. Pro každou věkovou kategorii jsou dána specifická témata, se kterými se rodiče aktuálně potýkají.

• Vědomé rodičovství

Tato oblast je zaměřena na poradenství manželské, rodinné a vztahové. Jedná se o kurzy a workshopy zaměřené např. na zásady první pomoci, zdravé vaření a pečení, setkávání matek na mateřské dovolené apod.

• Moderní rodina

Oblast zaměřená na osvětu rodičů prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. V této oblasti je myšleno na single rodiče, pracovně vytížené rodiče, kteří se osobně nemohou zúčastnit přednášek, workshopů a kurzů. Pro podnikající rodiče na RD, po RD je zřízeno tzv. Coworkingové centrum (sdílená pracovna) včetně možnosti hlídání dětí rodičů účastnících se kurzů, poraden a všech uvedených činností.

Pro výše uvedené aktivity máme k dispozici vzdělávací místnost s kapacitou 20 osob.

Centrum pro pěstounské rodiny

Doprovázení pěstounských rodin, kterým poskytujeme veškeré služby podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

V rámci doprovázení zajišťujeme osobám pečujícím bezplatně:

• Vzdělávací víkendové kurzy – pobytové i nepobytové

• Individuální vzdělávání

• Semináře v pracovním týdnu

• Webináře

• Odbornou pomoc

• Odlehčení v pěstounské péči

• Asistované kontakty

• Společná setkávání

V současné chvíli doprovázíme 38 rodin.

Dětské skupiny

Pečujeme o děti od 12 měsíců do 4 let, celkem ve třech dětských skupinách s kapacitou 36 míst v Děčíně a 12 míst v České Kamenici.

V době pandemie se i nadále snažíme podporovat rodiny a připravovat pro ně nejen on line vzdělávání a poradenství, ale i zábavné stezky a nejrůznější soutěže. Nevzdáváme se i když je doba je nelehká a myslíme do budoucna. Proto je nyní naší snahou vybudování venkovního areálu pro rodiny.

Finanční prostředky půjdou v I. fázi na vybudování venkovního sdíleného areálu pro rodiny, který bude multifunkčním místem sloužícím ke vzdělávání, volno – časovým aktivitám, ke hrám dětí z dětských skupin a příměstských táborů a o víkendech k akcím a rodinným oslavám. O jejím využití vás budeme průběžně informovat.

Máte další dotazy k našemu projektu? Pravidelně pořádáme online prezentace.
Napište nám do našeho kontaktního formuláře a dozvíte se víc!


Powered by Froala Editor