Podpořte projekt
Rodinné centrum Krteček Pelhřimov

Pomozte nám vybrat částku 100 000 Kč

10 %
Ke dni 14. 03. 2021 vybráno 10%

Podpora rodin v Pelhřimově


Aby mohlo Rodinné centrum Krteček podporovat rodiny s dětmi, potřebuje pomoct "utáhnout" vlastní nezbytně nutné provozní náklady. Tým maminek-dobrovolnic, které centrem doslova žijí, pro něj svou prací už víc udělat nemohou. Vzhledem k tomu, že situace ve městě nedovoluje využít jiné než komerční prostory, je Kolibřík velkou šancí, díky které může své centrum "podržet" každá rodina. Je to šance, aby mohlo rodinné centrum dál fungovat a udržet i rozvíjet své služby, které jsou ve městě Pelhřimově tak žádané a oblíbené.

Chceme dopřát dětem a rodičům zázemí, jaké si zaslouží, nabízet rodinám smysluplné trávení společného času, pomáhat slaďovat rodinný a pracovní život i být tu pro ty, kteří potřebují individuální pomoc. Dáváme rodinám prostor sdílet své radosti i starosti, dáváme jim sebevědomí být pyšnými a spokojenými rodiči.


O našem centru

Rodinné centrum je jedinečnou příležitostí pro maminky na mateřské dovolené. Je to místo, kde se maminky ( tatínkové i babičky ) s malými dětmi mohou neformálně scházet, společně tvořit, vyměňovat si zkušenosti, zúčastňovat se různých programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření. Dávají možnost vyjít z izolace, uplatnit své znalosti a dovednosti, realizovat se jinak než jen u vaření či žehlení. Maminky zde mohou najít společenství založené na principech rovnosti, dobrovolnosti a svépomoci. Dětem poskytuje mateřské centrum možnost pohrát si s jinými dětmi za přítomnosti maminky. Všichni se učíme toleranci, solidaritě a ohleduplnosti.

A to nám všem stojí za úsilí a dlouhodobou udržitelnost.


Powered by Froala Editor