Podpořte projekt
Rodinné centrum Srdíčko Žďár nad Sázavou

Pomozte nám vybrat částku 100 000 Kč

10 %
Ke dni 14. 03. 2021 vybráno 10%

Rodinné centrum Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou provozuje od 1. 1. 2008 Kolpingovo dílo České republiky z.s. Centrum je členem Sítě pro rodinu.

Rodinné centrum Srdíčko je dynamická služba otevřená potřebám doby a rodiny s dlouholetou tradicí. Nabízí kompletní a pestrou síť aktivit, která může rodiče provázet ve všech fázích rodičovství. Na návštěvníky čeká přátelská atmosféra a tým kvalifikovaných pracovníků připravených sdílet s nimi radosti i starosti rodičovství.

RC Srdíčko sídlí v prostorách Polikliniky Žďár nad Sázavou. Má k dispozici velkorysé prostory, kde mohou návštěvníci využít šatnu, příjímací recepci, přednáškovou místnost a velkou hernu.

Pestrá síť konkrétních aktivit je určena těmto cílovým skupinám:

  1. Nastávající rodiče a ženy po porodu
  2. Rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené
  3. Děti předškolního věku (od 3 do 6 let)
  4. Rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty
  5. Senioři

Proč tu jsme? Jaké jsou přínosy naší práce?

Vzděláváme nastávající rodiče – předporodní kurzy, poradenství pro těhotné ženy, cvičení pro těhotné, besedy s odborníky

Pomáháme rodičům v počátcích péče o děti – individuální poradenství pro maminky s miminky, ujištění rodičů v péči o děti

Poskytujeme rodičům zázemí při péči o děti – místnost pro kojení, krmení a přebalování dětí

Naplňujeme volný čas rodičů s dětmi od 7 měsíců do 5 let – dopolední programy pro rodiče s dětmi (Herny pro batolata, Čtyřlístek, Tradiční akce u příležitosti oslavy různých svátků a ročních období)

Upevňujeme vazbu rodič x dítě – rodičům pečujícím o děti dáváme možnost při společném trávení volného času prožít nové věci, inspirujeme rodiče při domácím rozvoji dětí

Jsme místem odpočinku pro rodiče pečující o děti – rodiče přetížení celodenní péčí o děti si u nás mohou při programech alespoň na chvíli odpočinout, jejich dítě má k dispozici jiné hračky v novém prostředí a ke hře ostatní děti 

Zabraňujeme sociální izolaci a pocitům osamění rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené – veškeré programy

Pomáháme pracujícím rodičům v péči o děti – Klub Brouček (dopolední školka), Kroužky pro děti, jsme alternativou pro rodiče dětí od 2,5 roku, kteří nechtějí nebo nemohou dávat děti do mateřské školy

Zlepšujeme a zkvalitňujeme život rodin ve Žďáru nad Sázavou a okolí – poradenské služby, besedy a přednášky s odborníky, veškeré programy centra

Pomáháme rodičům řešit krize a obtížné situace ve výchově a partnerství – poradenské služby, zprostředkování odborného poradenství Podporujeme vztahy mezi generacemi – pravidelné aktivity, tradiční akce, neformální setkávání rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty při aktivitách, tematické besedy a přednášky

Přispíváme ke spokojenosti maminek – utvrzujeme ženy v roli matky a manželky – besedy, pravidelné programy, možnost neformálních rozhovorů mezi maminkami navzájem

Záleží nám na spokojenosti a zdraví našich seniorů – nabídkou pravidelných programů pro seniory jim pomáháme udržet psychické i fyzické zdraví (Cvičení pro seniory, Zdravotní monitoring)

Pomáháme seniorům v obtížných situacích – poradenské služby (Alzheimer poradna Vysočina), pořádání akcí a besed pro seniory, mezigenerační projekty

Vaše dlouhodobá finanční podpora má smysl

Finanční prostředky půjdou v I. fázi na úhradu provozních nákladů v této nestabiliní době, čímž udržíme kvalitu služeb centra. Naším cílem je nyní poskládat částku 100.000 Kč a o jejím využití vás budeme průběžně informovat.

Powered by Froala Editor