Jak a komu pomůžeme?

Rozdělení finančních prostředků

Energie rodiny rozděluje velmi uvědoměle profit na tři části. Tvoří fond podporu mateřských center v době nesnází, dále přispívá přímo na udržitelnost a zvýšení kvality jednotlivých mateřských center a podporuje Festival rodiny, což je její velmi významný projekt na zvýšení povědomí o roli rodiny v Česku. Při přihlášení si můžete vybrat, které konkrétní mateřské centrum budete dlouhodobě podporovat.